major vertices of an ellipse

Son güncellenme tarihi: 12 Nisan 2022

elipsin asal tepeleri