recursive function

Son güncellenme tarihi: 12 Nisan 2022

yinelgen fonksiyon, rekürsif fonksiyon, yinelemeli fonksiyon